Malování s básničkou zdarma: balíčky obsahují básničku s obrázky jako kroky malování, zvuk básničky ke stažení a video-návod krok za krokem >>

Hádanky a rébusy

Hádanky, hlavolamy a rébusy rozvíjejí schopnosti dětí. Hledání správných řešení jednotlivých úkolů však současně rozvíjí logické a kombinační myšlení, pozornost, postřeh, vnímání, orientaci v prostoru, paměť, představivost a vědomosti z různých oblastí poznání…

Miminko je malý zázrak. Každé z nich se narodí s obrovským potenciálem. „Jestliže je inteligence schopnost se učit, pak se malé děti rodí jako géniové.“ Malé děti jsou schopné naučit se bez námahy téměř cokoliv díky dominanci pravé mozkové hemisféry v raném věku a obrovskému rozvoji mozku během prvních let života. První roky života jsou totiž pro rozvoj mozku rozhodující a položí neurologické základy pro intelektuální rozvoj v dospívání a dospělosti.

Od okamžiku početí se nervové buňky množí rychleji než jakékoliv jiné buňky v těle. A tato ohromná rychlost rozvoje mozku pokračuje také v raném dětství, kdy je učení nejúčinnější a nejzábavnější. Proto vhodná stimulace v tomto raném období může zajistit nadprůměrnou nervovou soustavu. Vytvářejí se nervová spojení, která pomáhají formovat budoucí schopnosti dítěte.

Proto učení hrou v raném věku je velmi důležité. Jedna z vhodných forem stimulace učení hrou jsou hádanky, hlavolamy a rébusy. Hádanky rozvíjejí schopnosti dětí. Hledání správných řešení jednotlivých úkolů však současně rozvíjí logické a kombinační myšlení, pozornost, postřeh, vnímání, orientaci v prostoru, paměť, představivost a vědomosti z různých oblastí poznání. Děti se učí uplatňovat základní myšlenkové operace: srovnávání, třídění, analýzu, syntézu, zobecňování a abstrakci. Tak děti spojují zábavnou činnost s prohlubováním schopností potřebných pro úspěšné absolvování školy.

Malování s básničkou široké uzke

Protože každá hádanka má v sobě ukrytý nějaký jev nebo předmět, který je pro děti někdy nesrozumitelný, je potřeba umět hádanku pro děti rozebrat a tím je postupně učit hádanky uhádnout. Aby dítě vůbec umělo uhádnout hádanky, musí mít určité poznatky a zkušenosti, které postupem času získává. Proto podle zkušeností a vědomostí dětí jim dávejte hádanky přiměřené jejich věku.

Hlemýžď__

Dítě si při hádání vybavuje vědomosti, které o daném tématu má. Tím je nucené prozkoumávat svoji vlastní vědomostní bázi, uvažovat samostatně o tématu, které později podrobně zkoumá. Proces učení je proces propojování nového s něčím, co už zná. Tím, že umožníme dítěti rekonstrukci předcházejících vědomostí a názorů, položíme široké základy, které mu umožní lepší porozumění a travalejší zapamatování nových informací. Navíc, při tomto způsobu učení si dítě uvědomí mnohé nejasnosti a nedorozumění a může si popřípadě opravit chybné vědomosti a názory, které by se jiným způsobem nemuseli dostat na povrch.

Hádající dítě hledá a objevuje souvislosti mezi jednotlivými informacemi, objevuje ty, které jsou nápomocné při řešení problému. Řeší samostatně nebo s pomocí rodiče jednoduché problémové úlohy. Děti při hádání zapojí logické myšlení, vylučovací metodu, porovnávání, hledají souvislosti mezi jednotlivými informacemi ve své paměti. Přitom přemýšlejí a chtějí uhádnout.

A na závěr každého hádání a luštění by nikdy neměla chybět pochvala za snahu dítěte!!!

Vítr

Znáte odpovědi na naše hádanky? A pokud odpověď znáte, znají je i vaše děti? Zeptejte se jich!  A můžete napsat vaše či jejich tipy do komentářů k jednotlivým hádankám na naší Facebook stránce, kde se objeví také odpovědi na jednotlivé hádanky.

Bláto

Budík

Cibule

Čas

Dub a žaludy

Hlemýžď__

Ježek 3

Kašpárek

 
děti, komunikace, výchova dětí, výchova dítěte, výchova, rodiče, dětství, rodičovství

Martina Macháčková
Autorka projektu Bystré děti a Malování s básničkou, nadšená propagátorka rané stimulace, zábavného učení hrou malých dětí v raném věku, kontaktního rodičovství a respektující partnerské výchovy. Maminka dvou úžasných holčiček.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.