Klavírní koncert na zámku

5. 4.2016

Lenička - 10 let

Klavírní koncert na zámku

27.11.2015

Lenička - 9 let

Školní kolo klavírní soutěže ZUŠ

29.1.2014 - Lenička 8 let

Pololetní vystoupení ZUŠ

28.1.2016

Lenička - 10 let

Klavírní koncert na zámku

21.11.2014

Lenička - 8 let

Klavírní koncert na zámku

29.11.2013

Lenička - 7 let

Pololetní vystoupení ZUŠ

28.1.2016

Kačenka - 5 let

Klavírní koncert na zámku

6.5.2014

Lenička - 8 let

ZUŠ interní koncert

16.10.2013

Lenička - 7 let