Kreslenie s básničkou

Máte malé dieťa? Kreslí si rado? Chcete, aby sa naučilo kresliť aj podľa básničiek? 

Zadajte e-mail, my vám básničky zašleme a získate prístup k ďalším videonávodom.

Výhody kreslenia s básničkou pre rozvoj dieťaťa:

Kreslenie podporuje pohyby rúk a prstov (rozvíja jemnú motoriku).

Kreslenie rozvíja fantáziu a predstavivosť.

Básničky rozvíjajú jazyk a reč.

Básničky podporujú rozvoj slovnej zásoby a správnu artikuláciu.

Básničky rozvíjajú pamäť.

Básničky s kreslením podporujú súhru ruka - oko (súčinnosť medzi videným a grafickým prejavom).

Básničky uľahčujú zapamätať si postup kreslenia.

Básničky s kreslením sú základom pre úspešné budúce učenie sa (čítanie a písanie).

Básničky robia z kreslenia ešte zábavnejšiu aktivitu.

Básničky s kreslením upevňujú puto medzi rodičom a dieťaťom.