Výukové karty pro zábavné učení hrou

Chcete, aby se vaše dítě učilo hrou? 🙂 Doma mám dvě dcerky a nedávno jsem jim koupila jako dárek dva interaktivní rámečky Logico Primo a Logico Piccolo). Holky to moc zaujalo, jelikož se při hře využívá manipulace a úkoly se řeší přesouváním malých koleček. Navíc si holky mohou svoje řešení samy zkontrolovat otočením kartičky, kde jsou správné odpovědi.  

Karty pro rámeček Logico Primo mají  6 úkolů, karty pro rámeček Logico Piccolo mají 10 úkolů. Mně i mým dětem se víc líbí Logico Piccolo právě proto, že má více úkolů. I když se to může zdát náročnější pro menší děti, jednak je každé dítě jiné a má jiné schopnosti, ale také záleží na tom, zda si s dítětem někdo s tabulkou a kartami hraje. Pokud dítěti pomáhá ze začátku rodič nebo starší sourozenec a v řešení úkolu ho vede a napovídá, jak se k řešení dostat, může i menší dítě pracovat s tabulkou Logico Piccolo.

A co to tedy je Logico Piccolo?

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň základních a speciálních škol.

  • Skládá se z rámečku a různých souborů karet. Každá karta obsahuje deset úkolů označených barevnými puntíky.
  • Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní procesy s manuálními, učení s hrou.
  • Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.
  • Mimořádně vhodné pro děti se specifickými poruchami učení, zejména pro dyslektiky, dyskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.
  • Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole (omyl – oprava – správné řešení), motivující forma práce bez strachu z neúspěchu.
  • Ideální také pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí; osvědčené v malotřídních školách.
  • Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, procvičení zrakové percepce a prostorové orientace, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti.

Kde si můžete tabulku Logico Piccolo koupit?

Na internetu je spousta možností. Já například tabulky pro své holky koupila zde.

Výukové karty pro bystré děti 🙂

Originální kartičky, které se dají do tabulek koupit, jsou docela drahé. A vzhledem k tomu, že mám dost výukových materiálů pro děti pro zábavné učení, rozhodla jsem se začít vyrábět kartičky sama. A holky to moc baví 🙂

S kartami se dá hrát i bez tabulky Logico, pokud ji někdo nemá nebo si ji nechce pořizovat. 🙂

 A jak karty vypadají?

Sada výukových karet, které vytvářím, obsahuje většinou 10 kartiček. Každá karta má dvě strany – na jedné straně je 10 úkolů a v pravém sloupci 10 možných variant, z kterých má dítě najít odpověď a přiřadit příslušné barevné kolečko. Na druhé straně karty je řešení (v pravém sloupci jsou barevná kolečka), podle čehož si dítě může své odpovědi samo zkontrolovat.

Zde jsou jen příklady karet, ale detailně si všechny sady i karty v nich můžete prohlédnout na stránce webu Výukové materiály.

 

 

 

Ing. Martina Macháčková
Autorka projektu Bystré děti a Malování s básničkou, nadšená propagátorka rané stimulace, zábavného učení hrou malých dětí v raném věku, kontaktního rodičovství a respektující partnerské výchovy. Maminka dvou úžasných holčiček.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.